ไม้อัดเคลือบฟิล์ม ขนาด,

ขนาด ความหนา

มิถุนายน 15, 2560 888 1 Comments


ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (Film faced Plywood) ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ มีขนาด และความหนาให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานต่างๆ

ขนาด
- 1220 มม. x 2440 มม.
- 915 มม. x 1830 มม.
ความหนา
10 มม.
15 มม.
20 มม.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2565 เวลา 08:37

    They can help you bypass geo-restrictions, reduce SM카지노 loading times, and increase your anonymity. It is so-o-o irritating when net site|a internet site} takes too long to load. That typically happens because of the heavy visitors on {the website|the internet site}. Using a proxy can route your visitors through one other server, reducing the loading time. Moreover, we suggest utilizing proxies should you use crypto-gambling websites end result of|as a end result of} they will add an additional layer of protection.

    ตอบลบ