ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษ้ทเรา จัดจำหน่ายนำเข้าไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (Film faced Plywood)ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น สำหรับงานก่อสร้าง งานเทคอนกรีต พื้น ผนัง ท้องคาน ข้างคาน พื้น ต่อม่อ และอื่น ๆ
ด้วยคุณสมบัติ ผิวหน้าเคลือบฟิล์มกันน้ำสองหน้า และอัดแน่นด้วยกาวกันน้ำ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานสูงกว่าไม้อัดทั่วไป สามารถตัด เจาะได้ ขนาด ความหนา และเกรดของไม้อัดเคลือฟิล์มดำ มีให้เลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน อีกทั้งแกะแบบออกได้ง่าย สามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง คุ้มค่ากว่าไม้อัดทั่วไป ราคาถูก เป็นการลดต้นทุนในงานได้อย่างมากมาย

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ


ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ  (Film faced Plywood)  ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ
และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ  ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น
ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้รับการตอบรับอย่างมากมายในงานก่อสร้างงานเทคอนกรีต พื้น ผนัง ท้องคาน ข้างคาน พื้น ต่อม่อ และอื่น ๆ

ผิวหน้า กาวไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (Film faced Plywood) ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ
และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น

ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำผิวหน้าเคลือบฟิล์มกันน้ำสองหน้า และอัดแน่นด้วยกาวกันน้ำ ชนิดต่างๆ
เพื่อให้ได้คุณสมบัติแข็งแรง ทนทานสูงกว่าไม้อัดทั่วไป สามารถตัด เจาะได้

ขนาด ความหนา


ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (Film faced Plywood) ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ มีขนาด และความหนาให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานต่างๆ

เกรด


ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ  (Film faced Plywood)  ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ
และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น

ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ มีเกรดต่างๆ ซึ่งบอกถึงการใช้งาน ความสามารถใช้งานซ้ำ

การใช้งาน


การใช้งาน

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ  (Film faced Plywood)  ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ
และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น

ปัจจุบัน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้รับการตอบรับอย่างมากมายในงานก่อสร้าง งานเทคอนกรีต พื้น ผนัง ท้องคาน ข้างคาน พื้น ต่อม่อ และอื่น ๆ
เรามีข้อแนะนำการใช้งาน ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์มดำนั้นซ้ำได้หลายครั้ง คุ้มค่ากว่าไม้อัดทั่วไป ราคาถูก เป็นการลดต้นทุนในงานได้อย่างมากมาย

บริษัทเรา

บริษ้ทเรา จัดจำหน่ายนำเข้าไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (Film faced Plywood)ไม้อัดดำ ไม้อัดฟิล์มดำ และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามลักษณะงาน อย่างเช่น ไม้แบบ ไม้แบบดำ ไม้แบบเทียม เป็นต้น สำหรับงานก่อสร้าง งานเทคอนกรีต พื้น ผนัง ท้องคาน ข้างคาน พื้น ต่อม่อ และอื่น ๆ
ด้วยคุณสมบัติ ผิวหน้าเคลือบฟิล์มกันน้ำสองหน้า และอัดแน่นด้วยกาวกันน้ำ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานสูงกว่าไม้อัดทั่วไป สามารถตัด เจาะได้ ขนาด ความหนา และเกรดของไม้อัดเคลือฟิล์มดำ มีให้เลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน อีกทั้งแกะแบบออกได้ง่าย สามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง คุ้มค่ากว่าไม้อัดทั่วไป ราคาถูก เป็นการลดต้นทุนในงานได้อย่างมากมาย